სტეიკ ბურგერის კომბო

სტეიკ ბურგერი,კარტოფილი ფრი; გამაგრილებელი სასმელი;